Trang chủ Trang chủ

Hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2024 của trường Mầm non Sao Mai.

23/03/2024
427

Tích cực hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ trái đất năm 2024 .

Chiến dịch Giờ trái đất năm 2024 với sự kiện chính là tắt đèn trong một giờ sẽ diễn ra vào tối 23-3.

Thông điệp của các hoạt động nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của tài nguyên nước đối với sự ổn định và thịnh vượng của thế
. Việc dự báo, cảnh báo sớm và chủ động hành động vì khí hậu là vấn đề toàn cầu nhằm tăng cường khả năng phục hồi và ứng phó rủi ro thiên tai, đẩy mạnh giảm phát thải khí nhà kính góp phần giải quyết khủng hoảng khí hậu. Đồng thời, kêu gọi các địa phương cùng hướng tới một nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững...

Các bạn nhỏ trường Mầm non Sao Mai tích cực tham gia hưởng ứng Chủ đề của Ngày Nước thế giới “Nước cho hòa bình”, Ngày Khí tượng thế giới “Khí tượng thủy văn tiên phong ứng phó biến đổi khí hậu” và Chiến dịch giờ Trái đất năm 2024 .
Một số hình ảnh của cô và các bạn nhỏ tham gia hưởng ứng Giờ Trái dất:

C:\Users\Admin\Downloads\fb7cc867-c542-4a50-8841-2cff33b84dcd (2).jpg

C:\Users\Admin\Downloads\f3c8bca8-ee91-4f0a-8956-98667667c7c0 (1).jpg C:\Users\Admin\Downloads\e66ea7b4-02a6-418d-b42d-e8dc9a6288a4.jpg

C:\Users\Admin\Downloads\a74e57cb-9be0-47da-950d-64f74e4713de.jpg    

C:\Users\Admin\Downloads\2294b458-92e8-4929-9007-1f9e31699a6c.jpg C:\Users\Admin\Downloads\07f34ff6-9ebd-44dd-9703-2a06e754cfaf.jpg 
C:\Users\Admin\Downloads\42595a08-d824-48ed-a4dc-aec1c50608e2.jpg

C:\Users\Admin\Downloads\398f5c9e-200f-49dd-89eb-1522d7f08bd6.jpg

C:\Users\Admin\Downloads\9f9efa0e-9707-4049-875d-23e6c95ca810.jpg

C:\Users\Admin\Downloads\2db4d5a7-ec1a-47f1-8d29-73067d887eeb.jpg

C:\Users\Admin\Downloads\929d7a7e-1b94-49e7-93f9-d6b641fb62f9.jpg

C:\Users\Admin\Downloads\50f52e2e-4e77-47da-b456-196501a53285.jpg

C:\Users\Admin\Downloads\ced38bbc-0cc0-4aa1-b66b-a18872add79f.jpg

C:\Users\Admin\Downloads\b2079156-e3e4-4961-9a61-fe0b9b22b82c.jpg
 C:\Users\Admin\Downloads\33df819a-d690-4ae1-980d-784f4f767b0a.jpg

C:\Users\Admin\Downloads\c936e64a-8ae9-464c-9660-001cb5c5b2a8.jpg

C:\Users\Admin\Downloads\2be24fe1-cc4a-4695-a284-6e084e6cc054.jpg

C:\Users\Admin\Downloads\c8b4ed8b-d815-42f5-a183-c2f9467d814e.jpg

C:\Users\Admin\Downloads\bc18fd0e-5aee-42c3-9c92-1338095a88dd.jpg

C:\Users\Admin\Downloads\d5d70482-6604-48fd-b69f-0f08e7852b90.jpg

C:\Users\Admin\Downloads\05c2e3be-5878-48cf-8f9c-1c1203603e92.jpg

C:\Users\Admin\Downloads\a4d66f1f-4e66-413b-bc06-dabc10947fa1.jpg

.

C:\Users\Admin\Downloads\c45a9965-67ed-4cf2-be19-1629fb524e1a.jpg

C:\Users\Admin\Downloads\70ad7e7d-4349-4588-a34b-e0588f28b67d (1).jpg

C:\Users\Admin\Downloads\1414f3a8-02d0-4886-ab55-f0c6014ed7f0.jpg

C:\Users\Admin\Downloads\af8d91a1-0430-483a-9224-22a3c7f4b6aa.jpg

 

C:\Users\Admin\Downloads\ffbe028d-a5fe-43ff-b130-fe0b9f0b54f3 (1).jpg

C:\Users\Admin\Downloads\d793a05d-f906-4bbb-814c-347dc44bb436.jpg

C:\Users\Admin\Downloads\69eab098-cc68-4251-bc3e-f639b47eecbd.jpg

C:\Users\Admin\Downloads\791d2537-a9d4-4308-aeaa-09185dc6efe3.jpg

C:\Users\Admin\Downloads\82e0d51e-eb44-43f1-9885-ff14d3d08252.jpg

C:\Users\Admin\Downloads\3944117f-487a-4eb7-9b1c-5737dfb0fc59.jpg

C:\Users\Admin\Downloads\445e5965-47ee-49e1-8b80-b157106f1a1f.jpg

C:\Users\Admin\Downloads\c614950d-94ce-469b-b9e8-8f9e8c68d988.jpg

C:\Users\Admin\Downloads\134104bc-9d94-415d-ac1e-ef8b150bd086.jpg

C:\Users\Admin\Downloads\47a60b28-9eb8-4734-9e23-c9131027be39.jpg

C:\Users\Admin\Downloads\d4c4b23d-3db4-47da-8d87-4bdbcea326e9.jpg

Ban Truyền Thông

Đánh giá:
Tổng số điểm của bài viết là: 5/5 trong 24 đánh giá
Chia sẻ: